Home » Voorbereiding » Eisen Bepakking  1. Detachment                    Geboortejaar               Dagelijkse afstand                              Bepakking
    Militairen                        1998-1999                      40 km                                        Geen gewichtseis
    Militairen                       1967-1997                      40 km                 Mannen: tenminste 10 kilogram
                                                                                                                                 Vrouwen: geen gewichtseis
    Militairen                      1966 of eerder               40 km                  Geen gewichtseis

Regeling Afstanden en Beloningen Vierdaagse 2018


Vastgesteld door bestuur op 13 december 2017


Artikel 1


De Vierdaagse kent drie dagelijks af te leggen afstanden: 30, 40 of 50 km*. Afhankelijk van leeftijd en
geslacht wordt onderscheid gemaakt tussen de hierna volgende categorieën.
Bij de keuze voor de categorie is de daarbij behorende afstand voor alle wandeldagen bindend,
hetgeen betekent dat het niet is toegestaan de bij de categorie behorende afstand op een of meer
dagen te vermeerderen of te verminderen.
R = Reglementaire afstand
Dit is de minimumafstand die dagelijks en gedurende vier dagen met succes moet worden voltooid. De
minimumafstand is afhankelijk van leeftijd en geslacht.
K = Keuzeafstand
Dit is de reglementaire afstand, vermeerderd met (naar keuze) tien of twintig kilometer per dag,
gedurende vier dagen.
*De werkelijk dagelijks te lopen afstand kan van de in afgeronde kilometers aangegeven normafstand
afwijken.


Artikel 2


De Vierdaagse kent twee verschillende soorten beloningen.
Het Vierdaagsekruis (medaille) wordt uitgereikt als beloning aan wandelaars die de reglementaire of
keuzeafstand voor de eerste maal met succes hebben volbracht. Bij iedere volgende succesvolle
voltooiing wordt een cijfer of andere variant van het Vierdaagsekruis als beloning toegekend, zoals op
de bijlage is aangegeven.
Het Vierdaagsekruis betreft het vijfarmige ‘kruis voor betoonde marsvaardigheid’, zoals in het
Koninklijk Besluit van 6 oktober 1909 is geformuleerd. Het Vierdaagsekruis kent een brons-, zilver- en
goudkleurige uitvoering, al dan niet voorzien van een kroon, geëmailleerde armen en een
achterliggend schild, met op het draaglint te bevestigen cijfer en/of van een lauwerkrans met cijfer of
enkel of dubbel parelsnoer met cijfer, steeds afhankelijk van het aantal malen dat de Vierdaagse met
succes werd volbracht en in de volgorde zoals in de bijlage omschreven.
De Vierdaagsegroepsmedaille wordt uitgereikt als beloning voor groepen en detachementen die de
reglementaire of keuzeafstand met succes hebben volbracht.


Artikel 3


Aan de hand van het geboortejaar en geslacht wordt bepaald welke afstand de deelnemer dient te
lopen. De deelnemer dient in het jaar van deelname minimaal 12 jaar te worden.

De letters K en R corresponderen met respectievelijk de Keuzeafstand en de Reglementaire afstand,
zoals omschreven in artikel 1.
**Voor mannelijke militairen geldt indien toepasselijk als reglementaire afstand tevens de 40 km indien
zij ten minste tien kilogram aan bepakking meedragen.